Het Gereformeerd Appèl

is een beweging van leden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk,
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk die
zich willen inzetten voor geloofsherkenning en kerkelijke toenadering.

 

Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van gebedsavonden.
Op deze bijeenkomsten staat het gebed om eenheid tussen christenen centraal.
Daarnaast wordt er veel gezongen en zijn er meditaties.

 

Driemaal per jaar geven we een doorgeefbrief uit. U kunt zich hier gratis op abonneren.

Op deze website houden we daarnaast een zo actueel mogelijk overzicht bij van plaatselijke gemeenten die met elkaar samenwerken.


 

Recent geplaatste artikelen

 

 

 

: